Gran part de l’ODP caiguda

La part d’edició de l’ODP (open directory project) du al manco una setmana caiguda. Tan sols funciona la pàgina principal (dmoz.org) i els forums (forums.dmoz.org).

Pareix a ser que està fora de servei desde el dia 20 d’actubre, per una fallada en el hardware. Es que ja és hora de que el canvíin i que posin en condicions el datacenter, sinó jutjau per vosaltres mateixos 😛
Es poden veure els estats dels derveis de l’odp a la web status.spidertools.net