[JavaScript] Limitar el màxim de caracters en un textarea (II)

En David Martin :: Suki_:: m’ha passat una manera més eficient de fer aquesta feina, que en molt de gust vos pas:
<textarea rows="4"
onKeyUp="this.value = this.value.slice(0, 50)"
onBlur="this.value = this.value.slice(0, 50)"
onMouseout="this.value = this.value.slice(0, 50)"
name="textarea"></textarea>;