links for 2008-09-30

  • Cristo, no serà per aplicacions de la “xarxa social” 😀

    Esper que et vagi tot molt bé, a mem si et passes qualque dia per un sopar de Bulma!