reddit en català

Grata sorpresa quan he accedit a reddit i he vist l’interficie en català. Jo tenc per defefecte en el navegador el català. Si no el teniu activat, accediu per ca.reddit.com i voilà reddit en català.