Tecnología de les bombes raïm per sembrar

A vegades, de poca cosa serveix la tecnología bèlico-destructiva.

Però a Coolest-Gadgets, m’he topat amb una empresa que vol posar en marxa un projecte amb la tecnologia de les mortiferes i prohibides bombes raïm.

El que volen fer es armar aquestes bombes amb càpsules, fetes de plàstic biodegradable, que contenguin llavors de plantes i fer plantacions massives a llocs on estan en perill de desertificació.

Com funciona la SeedBoomb

Pot ser una bona aplicació per aquesta mortífera tecnología.

via: Coolest Gadgets
projecte i imatge de: Yankodesign

  • Miquel

    Trobo el avis sobre el idioma del meu navegador completament intrussiu. Posa el teu navegador en checoslovac si vols, pero deixa estar els demes tranquils, no te cap sentit que posi el navegador en català visquent a UK!

    Per cert, hauries de posar un capcha en català, el teu esta en anglès!

    • Moltes gràcies Miquel,
      Ja he eliminat. Mil perdons per les molesties.